Boek

UITKOMSTEN VAN WETEN­SCHAPPELIJK ONDERZOEK

2023
ERA-EDTA Congres (Milaan)
mini-presentatie: Feasibility of Nephro-geriatric assessment - implementation (#4186)

Marjolijn van Buren, 17 juni 2023 14:45-16:00

 

NIERFALEN SYMPOSIUM

woensdag 24 mei 2023

 

2022
NEDERLANDSE NEFROLOGIE DAGEN
Sessie 142: Nefro-geriatrisch assessment

Noeleen Berkhout, woensdag 22 juni 2022 15:50-16:50uur

ERA-EDTA Congres (Parijs)
mini-presentatie: Nephro-geriatric assessment as shared decision making tool (MO928)

Noeleen Berkhout-Byrne | 19-23 mei 2022

EUGMS Congres (Londen) presentatie over Apathie als voorspeller voor fysieke/cognitieve uitkomsten en mortaliteit (FC104)

Carlijn Voorend | 21 Mei 2022 

 

2021
ERA-EDTA Congres (Berlijn/Digitaal) 2 mini-presentaties: Impact van COVID-19 op mental health (MO505) en Nefro-geriatrisch assessessment (MO879)

Carlijn Voorend | 5-8 juni 2021


NEDERLANDSE NEFROLOGIE DAGEN Nefrogeriatrie: dilemma’s bij ouderen met Nierfalen

Noeleen Berkhout | 12 oktober 2021, sessie 37 13:50-15:20uur

 

2020
NIERFALEN SYMPOSIUM
over nierfalen, (thuis)dialyse en de oudere patient.
Georganiseerd door vier onderzoeksgroepen: DOMESTICO, POLDER, OASIS en DIALOGICA.

16 september 2020 | Corpus | Leiden

 Programma

NEDERLANDSE NEFROLOGIE DAGEN
Besluitvorming in Nefrogeriatrie: 

Willem Jan Bos, Carlijn Voorend en Mathijs van Oevelen | 14 oktober 2020, 11:50-12:50uur  

Nefrovisie: welke uitkomstenmaten zijn belangrijk voor oudere patient met nierfalen?

Marjolijn van Buren | 13/14 oktober 2020

 

2019
WORKSHOP NEDERLANDSE NEFROLOGIE DAGEN
Noeleen Berkhout en Adry Diepenbroek op de Nederlandse Nefrologie Dagen over POLDER. 

Noeleen Berkhout & Adry Diepenbroek | 27 maart 2019, sessie 40 9:00-10:30uur

 

PRESENTATIE EUROPEES NEFROLOGIE CONGRES
De uitkomsten van de groepsgesprekken met patiënten en zorgverleners zijn gepresenteerd op het ERA-EDTA congres in Budapest. Kijk hier terug.

Carlijn Voorend | 14 juni 2019

 

POSTER PRESENTATIE OP BENELUX KIDNEY MEETING
Met 2 posters was POLDER aanwezig op het Nederlands/Belgisch nefrologie congres in Eindhoven. 

Carlijn Voorend | 11 oktober 2019

 

2018
PRESENTATIE NEDERLANDSE NEFROLOGIE DAGEN
In de sessie Zelfmanagement zijn de opzet van POLDER en de voorlopige resultaten van het focusgroep-onderzoek gepresenteerd.

Carlijn Voorend & Noeleen Berkhout | maart 2018

 

START VAN DE POLDER STUDIE
De eerste patiënt uit het St. Antonius ziekenhuis neemt deel aan de POLDER studie. Kort erna is in het UMCG de 2e patiënt geïncludeerd.

30 oktober 2018, St. Antonius Ziekenhuis

 

Publicaties van POLDER

1. Voorend et al., 2021 Perspectives and experiences of patients and healthcare professionals with geriatric assessment in CKD: a qualitative study. BMC Nephrology - link

2. Voorend et al., 2021 Design of a consensus-based geriatric assessment tailored for older CKD patients: results of a pragmatic approach. European Geriatric Medicine - link

3. Voorend et al., 2021 Impact of the COVID-19 pandemic on symptoms of anxiety and depression and HR-QoL in older  patients with CKD. BMC Geriatrics - link 

4. Patientfolder: Aanvullend onderzoek wanneer u ouder bent.

 

Eindrapport POLDER

POLDER eindrapport voor de Nierstichting (subsidiegever) is door twee externe reviewers met ' Goed/Heel Goed' beoordeeld.

De follow-up loopt t/m april 2022.

 

Vervolgstudie

DIALOGICA is een zorgevaluatie waarin het geriatrisch assessment verder uitgerold wordt. 
website DIALOGICA

 

Publicaties over POLDER

 

Scholing voor zorgverleners

ALGEMENE NASCHOLING NEFROGERIATRIE
Over: Aspecten van het ouder worden, relatie tussen ouder worden en nierfalen, nefrogeriatrie in de praktijk.
Doelgroep: Nefrologen, verpleegkundigen (pre-dialyse/dialyse/ouderen), verpleegkundig specialisten. Accreditatie via de NIV, V&VN en VSR  met 3 punten.

Data: 16 mei 2018
Deze scholing is door de deelnemers beoordeeld met het cijfer 7.9.

Vraag een inlogcode aan en bekijk online de cursus opnamen. 

 

26 september 2018: gaat niet door!
(vanwege onvoldoende aanmeldingen)

Of geef via onderstaande button aan als u interesse hebt in een nieuwe scholing.

IK HEB INTERESSE


TRAINING OP LOCATIE (PILOTZIEKENHUIZEN)
Over: Praktische training over de achtergrond en uitvoer van het Nefro-Geriatrisch Assessment en Good Clinical Practice. Via de “See one, Do one, Teach one” training methode.
Doelgroep: zorgverleners direct betrokken in dataverzameling voor de POLDER studie.

Ik doe mee!