Artwork nieren  

DOEL EN
OPZET

In het project POLDER wordt een zorgpad ontwikkeld om de oudere nierpatiënt volledig in beeld te krijgen. Door een ‘geriatrisch assessment’ uit te voeren, kunnen zorgverleners in kaart brengen hoe het dagelijks leven van de patiënt er uitziet. Wat zijn de kwetsbaarheden van de persoon, hoe functioneert hij zowel fysiek als psychisch? Het doel: zorg en behandeling op maat voor de oudere nierpatiënt.

LijnLijnLijnLijn

SAMEN-
WERKING

POLDER staat voor Pathway for Older Patients Reaching End Stage Renal Disease. In het Nederlands betekent dit: Zorgpad voor oudere patiënten met chronisch nierfalen.

Verschillende ziekenhuizen werken samen om nieuwe zorg te ontwikkelen: speciaal voor de oudere nierpatiënt. We willen begrijpen hoe het nierfalen van invloed is op het ouder worden. En de zorg verbeteren.

 

Zorg voor oudere nierpatiënten verbeteren

HOE DOET POLDER DAT?

  • POLDER is een samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen. Door op dezelfde manier de oudere patiënt in kaart te brengen, kunnen we meer van elkaar leren.
  • Belangrijk hierbij is dat patiënten en verschillende zorgverleners nóg beter informatie uitwisselen: zoals de nefroloog, verpleegkundige, ouderen-arts, diëtiste en maatschappelijk werk.
  • Als het nodig is kan extra zorg gegeven worden, bijvoorbeeld dieetadviezen, fysiotherapie of andere zorg.
  • Het POLDER project verzorgt hiervoor extra scholing voor zorgverleners, speciaal over de oudere nierpatiënt.
  • In een landelijk databestand verzamelen en onderzoeken we de gegevens. Om te begrijpen hoe het nierfalen van invloed is op het ouder worden.

Wat onderzoekt POLDER?

Wat vinden ouderen belangrijk als uitkomst van de behandeling?

Wanneer slaagt de dialyse?

Hoe kunnen we de keuze voor behandeling beter ondersteunen?

Voor goede zorg is het belangrijk deze vragen te beantwoorden. Daarom verzamelt POLDER belangrijke gegevens over nierfalen én ouder worden. Zo kunnen we u helpen om betere zorg te krijgen of te geven.

In Nederland zijn er steeds meer oudere patiënten met een verminderde nierfunctie. Ook krijgen steeds meer oudere patiënten nierfunctie vervangende behandeling. Deze groep patiënten heeft misschien andere zorg nodig dan de jongere nierpatiënt. Landelijke richtlijnen schrijven voor om bij oudere nierpatienten na te gaan hoe kwetsbaar zij zijn. Dit gebeurt nog niet overal. Met dit onderzoek bekijken we hoe ziekenhuizen dit het beste kunnen doen. Na dit onderzoek kunnen we de zorg beter afstemmen op de situatie van iedere oudere nierpatiënt en ondersteuning bieden bij behandelkeuzes.