POLDER evaluatie studie:

Deze sub-studie van POLDER en heeft als doel: 
1. evalueren van de implementatie van nefro-geriatrisch assessement (NGA) in routine nierfalen zorg, 
2. verbeteren van de test-set.

We vragen alle betrokken zorgprofessionals uit de deelnemende centra om een digitale vragenlijst in te vullen.
 
De vragenlijst bestaat uit 6 onderdelen: 
- integratie van NGA in routine zorg (gevalideerde NoMAD vragenlijst),
- bijdrage van NGA aan routine zorg,
- redenen voor succesvolle/beperkte implementatie,
- specifieke instrumenten uit het NGA,
- verbeteringen voor het NGA, 
- algemene gegevens.
 
Invullen van de meerkeuzevragen en het scoren van stellingen duurt ongeveer 15 minuten. Optioneel kunt u nog extra toelichting geven. 

Uw gegevens verwerken wij op zo'n manier dat de antwoorden niet naar u persoonlijk te herleiden zijn. Dit geldt voor zowel het verslag aan de Nierstichting als het wetenschappelijke artikel.