Hoe werkt het onderzoek?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 10 tot 15 ziekenhuizen, en per ziekenhuis doen 20 proefpersonen mee. Deze studie is een pilot en duurt 2 jaar. Met de uitkomsten wordt advies gegeven over een landelijke vervolg-fase van dit zorgpad en onderzoek.

Voor het onderzoek vragen we de patiënt om nog een extra vragenlijst in te vullen. Dit gaat over de keuze voor nierfunctievervangende behandeling (als dit in de toekomst nodig is). We verzamelen de uitslagen van de testen en vragenlijsten uit het zorgpad en medische gegevens. Deze gegevens gaan in een database. In een aantal ziekenhuizen verzamelen we ook bloed voor verder onderzoek.

De POLDER studie is te vinden in het Nederlands Trial Register (NTR7310) en op CCMO Toetsing Online (NL65322.098.18).

Kan mijn ziekenhuis ook deelnemen?

Het POLDER initiatief heeft de ambitie om in heel Nederland dit zorgpad uit te rollen. Het is belangrijk om kennis over organisatie en uitkomsten van het zorgpad te delen. Bent u zorgverlener en ook geïnteresseerd in deelname? Neem dan contact op met de POLDER projectgroep.

Privacy

Hoe gaat POLDER om met privacy?

Het onderzoek is goedgekeurd door een Medisch Ethische Toetsingscommissie en voldoet aan wet- en regelgeving voor onderzoek en bescherming van gegevens. Alleen met toestemming van deelnemers worden gegevens verzameld.


Voor dit onderzoek worden persoonsgegevens (en eventueel bloed) verzameld in het ziekenhuis van de patiënt. Om privacy van de deelnemers te beschermen krijgen deze gegevens een code. De gegevens worden gebruikt en bewaard in een beveiligde landelijke database van Stichting Nefrovisie en het LUMC. De sleutel van de code blijft in het ziekenhuis van de patiënt. Hierdoor kunnen mensen met toegang tot de database niet achterhalen van welke persoon de gegevens precies afkomstig zijn.

Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met een van onze functionarissen gegevensbescherming van het LUMC. Het contactformulier staat onderaan de website van het LUMC.
 Klik hier