Wegwijzer  

Hoe werkt het zorg­pad?

In principe komen alle patiënten 70 jaar of ouder met een nierfunctie lager of gelijk aan 20% in aanmerking voor het zorgpad en het onderzoek.

Met testen en vragenlijsten brengen we de onderdelen van het ouder worden in beeld. Deze testen, vragenlijsten en het bespreken van de uitkomsten ervan noemen we een ‘zorgpad voor de oudere nierpatiënt’. Het team van artsen en andere zorgverleners stelt daarna de zorg zoveel mogelijk af op de situatie van de patiënt.

LijnLijnLijnLijnLijn  

 

Welke testen worden in het onderzoek gebruikt?

Tot op heden bestaat er geen gouden standaard om ouder worden bij nierfalen in kaart te brengen. De testset voor POLDER is een samengesteld in samenspraak met de deelnemende ziekenhuizen. Hierbij is rekening gehouden met klinische ervaring, input van patiënten, wetenschappelijk bewijs en afnameduur van maximaal 1 uur. Na de pilot (einde 2019) bekijken we of de testset kleiner kan.

Alle vragenlijsten worden door de patiënt zelf ingevuld, op papier of online. Een aantal voorbeelden van testen zijn: Klinisch oordeel Surprise question, Clinical Frailty Scale, Mantelzorg vragenlijst en Behandelkeuze vragenlijst.

 

Fysiek functioneren
Fysiek functioneren
• Katz ADL-6
• Lawton iADL
• Hand-krijpkracht
Cognitief functioneren
Cognitief functioneren
• MOCA
• 6-CIT
• LDST
Stemming
Stemming
• GDS-2
• Optimisme check
Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven
• SF-12
• Dialyse Symtomen Index (DSI)
Voeding
Voeding
• PG-SGA

 

Afname van het NGA (29-45min) en patiëntvragenlijst (20-30min) kost tijd, maar blijkt in de praktijk uit te voeren.


Invoer in database bestaat uit 3 onderdelen: NGA (7min), eCRF (6 min) en patiënt vragenlijst (15min, mits niet online door patiënt ingevoerd).